Grantové schéma

Granty budou udělovány průběžně na základě předložených žádostí na období 1-2 let, ve výši 0,5-2 mil Kč.

 

Jedinými povinnými kritérii jsou:

 

i. oblast přírodních věd,  

ii. místní příslušnost výzkumného teamu do Jihomoravského kraje.