Brno Science Club

Moravský, a především brněnský základní výzkum patří v oblasti přírodních věd, obzvláště biologie a medicíny ke špičkám v Evropě již od dob zakladatele moderní genetiky G. J. Mendela. I v této době má Brno nejlepší předpoklady dosáhnout světového věhlasu. K tomu není daleko, chybí pár dílčích úspěchů transferu výsledků základního výzkumu do praktického použití.

 

Situace posledních měsíců je ukázkou malého zájmu státu podporovat české a moravské know-how a vědce a budoucí mezi/národní inovativní šampióny. V každé fungující ekonomice je tuzemský trh pro inovace klíčovým odrazovým můstkem pro další expanzi do světa. A současně platí, že výzkum a inovace jsou velmi rezistentní vůči krizím. Biotechnologický výzkum pomáhá řešit jak problematiku zdraví, tak problematiku obrany proti biologickým rizikům.

 

Cílem iniciativy BSC je podporovat vědce a výzkumníky v jejich badatelském úsilí. Cílem BSC je zkrátit cestu mezi základním výzkumem a aplikací. Poradit a hledat společně směr, jak nadějnou komercializaci výsledků výzkumu umožnit. Cílem je vytvořit vzájemnou důvěru mezi výzkumníky, kteří mnohdy zasvětili celý svůj život zkoumáním jedné hypotézy a investory a filantropy, kteří naopak nerozumí přírodním vědám a mají mnohdy obavy a někdy i zbytečný ostych se pustit do podpory výzkumu, založeného na principech chování živé přírody.

 

Záměrem lidí v BSC je ukázat formou osobního příkladu, že jim záleží na rozvoji vědy, výzkumu a technologií ve městě, ve kterém studovali, podnikají nebo žijí. Morální podpora je významný aspekt. Chceme podpořit již nastartovaný ekosystém vědeckých týmů, průmyslových partnerů, investorů a filantropů a napomoci dalšímu vytváření vzájemné důvěry. Budeme podporovat výzkumné záměry, které mají slibný potenciál využití, a to formou grantů, popř. expertního know-how, a následně pre-seed a seed investic, a tyto prezentovat jako důkaz že spolupráce může úspěšně fungovat.

 

Vybrali jsme si Brno, protože je v něm prostě snazší hledat partnery a ten nejlepší výzkum na světové úrovni než kdekoliv jinde. Vybrali jsme si Brno, protože to je jediné město v ČR s definovanou strategií zaměřenou na vědu, výzkum a inovace. Vybrali jsme si Brno, protože k němu máme osobní vztah. Brno je město s vysokou koncentrací znalostí. Je zde šest univerzit, dvě univerzitní nemocnice, 33 fakult, na kterých studuje téměř 100 000 studentů, z toho většina z nich studuje přírodní vědy. A funguje zde také mnoho ústavů Akademie věd a především centra ICRC a CEITEC.

Zakladatelé

Dušan Palcr
Narozen 1969. V Brně vystudoval Mendelovu univerzitu. Působil v bankovním dohledu České národní banky. Celý jeho profesní život je spojený s finanční skupinou J&T, kde se věnuje především bankovnictví a real estate.

 

Libor Hledík
Narozen 1963 v Brně, absolvent FE VUT. V Brně žije a v Brně založil společnost Trade Fides a.s., která vyrábí bezpečnostní systémy. Je také spolumajitelem investiční společnosti Fortuno group a.s. Dlouhodobě se věnuje výtvarnému umění a podpoře startupů.

 

Michal Zahradníček
Narozen 1968, absolvent VUT. V Brně založil před 12 lety biotechnologickou společnost Primecell. V roce 2015 otevřel biomed inkubátor a akcelerátor 4MEDi pro start-upy a akademické spin-offy. Založil také Nadační fond regenerativní medicíny Regeneron, který poskytuje nedostupnou léčbu vybraným skupinám pacientů.